Foreningen Danskere i Island blev oprettet i 2021 i forbindelse med ophøret af Dansk Kvindeklub i Island.

Men vidste du, at foreningen faktisk har eksisteret i snart 70 år?

Oprettelsen af Dansk Kvindeklub i Island

Dansk Kvindeklubs første møde af 10. april 1951 er refereret således i klubbens referatbog: “I foråret 1951 opstod der hos en Kreds af danske Kvinder i Reykjavik Ønsket om at kunne samles i en Forening med andre danske Kvinder og der drøfte fælles Interesser, høre Foredrag, kunstnerisk Underholdning og lign. Gennem de lokale Dagblade lykkedes det d. 10. April at samle 76 Kvinder i Verslunarmannafélag Íslands i Vonarstræti.”

Derefter følger et referat af mødet, og foreningens love er skrevet ned.

Eva Jóhannesson, der senere blev valgt som klubbens første formand, gjorde rede for, hvad man havde tænkt sig at formålet med klubben skulle være: Formålet var at samle herboende danske kvinder i en forening, hvor man kunne mødes én gang om måneden. Programmet ved møderne skulle dels være med kulturelle indslag, såsom foredrag, film, diskussioner m.m. Stiftelsen af og love for foreningen blev derefter vedtaget.

Danmarks ambassadør, Bodil Begtrup, var behjælpelig ved stiftelsen af foreningen, og dens første ordinære møde var den 7. maj 1951.

Tidligere var her flere foreninger for danskere i Island. Dansk Kvindeklub i Islands formål er stadig at være mødested for danske kvinder på øen.

Stiftelsen af Hjælpe- og Rejsefonden

Dansk Kvindeklubs Hjælpe- og Rejsefond blev oprettet 6. februar 1962. Fra denne fond har mange medlemmer fået hjælp, dels lån og dels rejsepenge til Danmark. Desuden er der givet penge til mange indsamlinger, her kan nævnes 50.000 islandske kroner til ‘Krabbameinsfélagið’ i anledning af klubbens 50-års fødselsdag. Grethe Hjaltested var den første bestyrer af Hjælpe- og Rejsefonden og har fået tildelt Dannebrogsordenen.

Klubbens overgang til Foreningen for Danskere i Island

Eftersom samfundet med tiden har ændret sig, har behovet for en kvindeklub også ændret sig. Hvor klubben oprindeligt havde fungeret som mødepunkt for de primært hjemmegående danske kvinder blev dette behov mindre gennem tiden.

Gennem tiden er endvidere blevet billigere og nemmere at rejse til og fra Island, som har betydet at ansøgningerne til Rejse- og Hjælpefondens har fortaget sig markant. Og i 2018 blev det vedtaget at overlade administrationen af Rejse-Hjælpefondens midler til bestyrelsen for Dansk Kvindeklub i Island,

Eftersom det er blevet lettere at at flytte til, bo, arbejde, studere osv i Island, har det også tiltrukket andre grupper så som familier, unge og enkelte personer til Island – og dermed dannet en bredere gruppe af danskere i Island.

Fælles for mange danske tilflyttere har dog været interessen for at mødes med andre danskere og vedligeholdelse af fx danske traditioner, mærkedage og netværk.

I foråret 2019 blev det på klubbens årlige generalforsamling vedtaget at ændre Dansk Kvindeklub i Island til Foreningen for Danskere i Island, for at inkludere alle danskere og andre med dansk tilknytning som er bosiddende i island. I efteråret 2021 blev den nye foreningshjemmeside og medlemsskabændringer offentliggjort. I efteråret 2021 blev foreningsnavnet endelig ændret til blot at hedde Foreningen for Danskere i Island.