Det er helt essentielt for os at løbende udvikle og forbedre foreningen og dets aktiviteter til fordel for vores medlemmer. Og det er et stort arbejde – specielt her i opstartsfasen.

Derfor efterlyser vi ekstra hænder og godt folk som har lyst til at hjælpe foreningen på benene!

Her er nogle forslag til hvad vi fx mangler flere hænder til:

  • Planlægning af aktiviteter og events
  • Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside (webmaster) eller/og sociale medier
  • Hjælpere i forbindelse med afholdelse af afholdelse af foreningens arrangementer
  • Opbygning og udvidelse af relevante netværker eller samarbejder til gavn for foreningens og det medlemmer
  • Udvikling af forenings struktur og virke, medlemsservice og fremtidige projekter
  • …eller noget helt andet?

Vi er også meget åbne over for forslag og indputs som kan være med til at styrke forenings virke og aktiviteter.

Så lad os endelig høre fra dig!